Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 27/09/2010 - 01/10/2010

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 27/09/2010

6:50

Nhật

Cán cân thương mại

* * * *

0.59T

0.52T

0.61T

6:50

Nhật

CSPI (N)

* * *

-1.1%

-1.2%

-1.2%

12:30

Nhật

Phát biểu của thống đốc BOJ

* * * *

 

 

 

14:00

Châu Âu

Bài phát biểu của ông Trichet

* * * *

 

 

 

15:00

Châu Âu

Lượng cung tiền M3

* * * *

1.1%

0.4%

0.2%

15:00

Châu Âu

Vay cá nhân

* * *

1.2%

1.2%

0.9%

20:00

Châu Âu

Phát biểu của thống đốc ECB

* * * * *

 

 

 

THỨ BA - 28/09/2010

13:00

Thuỵ Sỹ

Chỉ số tiêu dùng UBS

* * * *

1.95

 

1.86

13:00

Châu Âu

GfK tiêu dùng tại Đức

* * * *

4.9

4.3

4.1

Cả ngày

Châu Âu

CPI Đức

* * * *