Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 27/09/2010 - 01/10/2010

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 27/09/2010

6:50

Nhật

Cán cân thương mại

* * * *

0.59T

0.52T

0.61T

6:50

Nhật

CSPI (N)

* * *

-1.1%

-1.2%

-1.2%

12:30

Nhật

Phát biểu của thống đốc BOJ

* * * *

 

 

 

14:00

Châu Âu

Bài phát biểu của ông Trichet

* * * *

 

 

 

15:00

Châu Âu

Lượng cung tiền M3

* * * *

1.1%

0.4%

0.2%

15:00

Châu Âu

Vay cá nhân

* * *

1.2%

1.2%

0.9%

20:00

Châu Âu

Phát biểu của thống đốc ECB

* * * * *

 

 

 

THỨ BA - 28/09/2010

13:00

Thuỵ Sỹ

Chỉ số tiêu dùng UBS

* * * *

1.95

 

1.86

13:00

Châu Âu

GfK tiêu dùng tại Đức

* * * *

4.9

4.3

4.1

Cả ngày

Châu Âu

CPI Đức

* * * *

-0.1%

-0.2%

0.0%

13:45

Châu Âu

Chi tiêu tiêu dùng Pháp tháng 8

* * * *

-1.6%

-0.1%

2.7%

13:45

Châu Âu

Chi tiêu tiêu dùng Pháp tháng 7

* * * *

2.7%

0.5%

-1.4%

15:30

Anh

Tài khoản vãng lai

* * * * *

-7.4B

-9.6B

-9.6B

15:30

Anh

GDP quý 2

* * * *

1.2%

1.2%

1.2%

15:30

Anh

Đầu tư kinh doanh (Q)

* * *

0.7%

-1.6%

-1.6%

17:00

Anh

Doanh số CBI

* * * *

49

27

35

20:00

Anh

Bài phát biểu của MPC Posen

* * * *

 

 

 

20:00

Mỹ

Giá nhà toàn quốc (N)

* * * *

3.2%

3.1%

4.2%

21:00

Mỹ