Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 27/06/2011 - 01/07/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 27/06/2011

19:30

Mỹ

Chỉ số giá PCE lõi

***

0.3%

0.2%

0.2%

19:30

Mỹ

Chi tiêu cá nhân m/m

***

0.0%

0.2%

0.3%

22:00

Mỹ

Phát biểu của thành viên FOMC Kocherlakota

***

 

 

 

THỨ BA - 28/06/2011

13:00

EU

Môi trường kinh doanh Đức Gfk

***

5.7

5.4

5.6

Cả ngày

EU

Dự báo CPI Đức m/m

***

 

0.1%

0.0%

15:30

Anh

Cán cân tài khoản vãng lai

****

 

-5.0B

-10.5B

16:00

Anh

Báo cáo lạm phát

****

 

 

 

20:00

Mỹ

Chi số giá nhà 20 bang

***

 

-3.9%

-3.6%

21:00

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng CB

****

 

60.8

60.8

THỨ TƯ - 29/06/2011

1:45

EU

Chủ tịch ECB Trichet phát biểu

***

 

 

 

6:50

Nhật

Sản xuất công nghiệp dự báo

***

 

5.6%

1.6%

15:30

Anh

Vay mượn ròng khu vực tư

***

 

1.2B

1.2B

16:30

Thụy Sỹ

Chỉ số kinh tế KOF

****

 

2.23

2.30

18:00

Canada

CPI lõi (m/m)

****

 

0.2%

0.2%

21:00

Mỹ

Doanh số nhà hợp đồng

****

 

1.3%

-11.6%

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu thô

***

 

 

-1.7M

THỨ NĂM - 30/06/2011

6:01

Anh

Niềm tin tiêu dùng Gfk

***

 

-23

-21

8:30

Úc

Tín dụng khu vực tư

***

 

0.4%

0.0%

13:00

EU

Doanh số bán lẻ Đức

***

 

0.7%

0.3%

13:00

Anh

Chỉ số giá nhà Nationwide m/m

****

 

0.1%

0.3%

14:00

EU

Chủ tịch ECB Trichet phát biểu

****

 

 

 

14:55

EU

Thay đổi việc làm Đức

***

 

-17K

-8K

15:00

EU

Cung tiền M3 (y/y)

***

 

2.2%