Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 25/10/2010 - 29/10/2010

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 25/10/2010

6:50

Nhật

Cán cân thương mại

* * * *

0.59T

0.50T

0.57T(1)

7:25

Úc

Bài phát biểu của chủ tịch RBA

* * * * *

 

 

 

7:30

Úc

PPI (Q)

* * * * *

1.3%

0.6%

0.3%

15:30

Anh

Cho vay thế chấp BBA được thông qua

* * * *

31.1K

31.6K

31.8K

16:00

Châu Âu

Đơn lượng đặt hàng công nghiệp mới

* * * *

5.3%

2.1%

-1.8%(1)

19:30

Mỹ

Bài phát biểu của chủ tịch Fed Ben Bernanke

* * * * *

 

 

 

21:00

Mỹ

Doanh số bán nhà cũ

* * * * *

4.53M

4.29M

4.12M(1)

THỨ BA - 26/10/2010

3:30

Mỹ

Bài phát biểu của thành viên FOMC Dudley

* * *

 

 

 

6:50

Nhật

CSPI (N)

* * *

-1.1%

-1.0%

-1.1%

7:00

Mỹ

Bài phát biểu của thành viên FOMC Hoenig

* * * *

 

 

 

7:30

Úc

Chỉ số niềm tin kinh tế NAB

* * * *

9

 

3

13:00

Thuỵ Sỹ

Chỉ số tiêu dùng UBS

* * * *

1.70

 

1.95

13:00

Châu Âu

Môi trường tiêu dùng GfK Đức

* * * *

4.9

5.2

4.9

13:00

Châu Âu

Giá nhập khẩu Đức (T)

* * *

0.3%

0.1%

0.2%

15:30

Anh

GDP (Q)

* * * * *

0.8%

0.4%

1.2%(1)

15:30

Anh

Chỉ số dịch vụ

* * *

0.3%

0.6%

0.6%(1)

20:00

Mỹ

Giá nhà toàn quốc

* * * *

1.7%

2.4%

3.2%

21:00

Mỹ

Chỉ số niểm tin tiêu dùng CB

* * * * *

50.2

49.6

48.6