Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 25/07/2011 - 29/07/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 25/07/2011

8:30

Úc

PPI q/q

****

0.8%

0.6%

1.2%

9:30

Nhật

Thống đốc BOJ Shirakawa phát biểu

***

 

 

 

THỨ BA - 26/07/2011

10:05

Úc

 

****

 

 

 

13:00

Châu Âu

Niềm tin tiêu dùng Gfk của Đức

***

5.4

5.6

5.5

15:30

Anh

Dự báo GDP quý 2

****

0.2%

0.2%

0.5%

20:00

Mỹ

Chỉ số giá nhà 20 bang

***

 

-4.6%

-4.0%

21:00

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng CB

****

 

57.1

58.5

21:00

Mỹ

Doanh số bán nhà mới

****

 

321K

319K

THỨ TƯ - 27/07/2011

8:30

Úc

CPI q/q

****

 

0.7%

1.6%

Cả ngày

Châu Âu

CPI sơ bộ của Đức m/m

***

 

0.3%

0.1%

15:00

Châu Âu

Cung tiền M3

***

 

2.4%

2.4%

16:30

Thụy Sỹ

Chỉ báo kinh tế KOF

****

 

2.13

2.23

19:30

Mỹ

Đơn hàng lâu bền lõi

***

 

0.5%

0.7%

19:30

Mỹ

Đơn hàng lâu bền

****

 

0.4%

2.1%

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu thô

***

 

 

-3.7M

THỨ NĂM - 28/07/2011

1:00

Mỹ

Beige book

***

 

51

55

6:50

Nhật

Doanh số bán lẻ

***

 

-0.6%

-1.3%

14:55

Châu Âu

Thay đổi thất nghiệp Đức

***

 

-16K

-8K

19:30

Mỹ

Số người mất việc tuần

****

 

412K

418K

21:00

Mỹ

Doanh số nhà hợp đồng

****

 

-1.0%

8.2%

THỨ SÁU - 29/07/2011

6:01

Anh

Niềm tin tiêu dùng Gfk

***

 

-26

-25

6:50

Nhật

Sản lượng công nghiệp sơ bộ

***

 

4.6%

6.2%

8:30

Úc

Tín dụng khu vực tư

***