Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 25/04/2011 - 29/04/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 25/04/2011

Cả ngày

Úc

Nghỉ lễ

6:50

Nhật

CSPI (n/n)

* * *

-1.2%

-1.1%

-1.1%(1)

Cả ngày

Thuỵ Sĩ

Nghỉ lễ

Cả ngày

Châu Âu

Pháp nghỉ lễ

Cả ngày

Châu Âu

Đức nghỉ lễ

Cả ngày

Châu Âu

Ý nghỉ lễ

Cả ngày

Anh

Nghỉ lễ

21:00

Mỹ

Doanh số bán nhà mới

* * * * *

300K

280K

270K(1)

THỨ BA - 26/04/2011

Cả ngày

Úc

Nghỉ lễ

7:00

Úc

Chỉ số hàng đầu CB (t/t)

* * * *

0.6%

0.1%

13:00

Thuỵ Sĩ

Cán cân thương mại

* * * *

1.09B

2.27B

2.38B(1)

13:00

Thuỵ Sĩ

Chỉ số tiêu dùng UBS

* * * *

1.66

1.45

17:00

Anh

kỳ vọng đơn đặt hàng công nghiệp CBI

* * * *

-11

4

5

19:50

Anh

Bài phát biểu của thành viên MPC, Sentence

* * * *

20:00

Mỹ

Giá nhà toàn quốc (n/n)

* * * *

-3.3%

-3.2%

-3.1%

21:00

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng CB

* * * * *

65.4

64.6

63.8(1)

21:00

Mỹ

Chỉ số sản xuất bang Richmond

* * *

10

20

20

THỨ TƯ - 27/04/2011

6:50

Nhật

Doanh số bán lẻ (n/n)

* * * *

-8.5%

-5.7%

0.1%

8:30

Úc

CPI (q/q)

* * * * *

1.6%

1.2%

0.4%

13:00

Châu Âu

Khảo sát môi trường tiêu dùng GfK

* * * *

5.7

5.9

5.9

Cả ngày

Châu Âu

Ước tính CPI Đức (t/t)

* * * *

0.2%

0.2%

0.5%

15:30

Anh

Ước tính GDP (q/q)

* * * * *

0.5%

0.5%

-0.5%

15:30

Anh

Cho vay thuế châp được thông qua

* * * *

31.7K

30.6K

30.2K(1)

15:30

Anh

Chỉ số dịch vụ (3t/3t)