Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 24/06/2013 - 28/06/2013

Thời gianQuốc giaThông tin kinh tếMức độ quan trọngThực tếDự BáoKỳ Trước
THỨ HAI - 24/06/2013
15:00Châu ÂuMôi trường kinh doanh Ifo Đức* * * *105.9106.0105.7
THỨ BA - 25/06/2013
19:30MỹĐơn đặt hàng lâu bền t/t* * * *3.6%3.0%3.5%
21:00MỹNiềm tin tiêu dùng CB* * * *81.475.676.2
21:00MỹDoanh số bán nhà mới* * * *476K462K454K
THỨ TƯ - 26/06/2013
13:00Châu ÂuNiềm tin tiêu dùng Gfk Đức* * * *6.86.66.5
19:30MỹGDP q/q (dữ liệu cuối cùng)* * * 1.8%2.4%2.4%
THỨ NĂM - 27/06/2013
15:30AnhGDP q/q (dữ liệu cuối cùng)* * * 0.3%0.3%0.3%
Cả ngàyChâu ÂuHội nghị thượng đỉnh EU * * *    
19:30MỹĐơn xin trợ cấp thất nghiệp* * * 345K351K354K
THỨ SÁU - 28/06/2013
13:00Châu ÂuDoanh số bán lẻ Đức t/t* * *  0.4%-0.4%
Cả ngàyChâu ÂuHội nghị thượng đỉnh EU * * *