Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 24/01/2011 - 29/01/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 24/01/2011

7:30

Úc

PPI (q/q)

* * * * *

0.1%

0.5%

1.3%

15:00

Châu Âu

PMI sản xuất Pháp

* * * *

54.3

56.8

57.2(1)

15:00

Châu Âu

PMI dịch vục Pháp

* * * *

57.1

55.2

54.9(1)

15:30

Châu Âu

PMI sản xuất Đức

* * * *

60.2

61.1

60.7(1)

15:30

Châu Âu

PMI dịch vụ Đức

* * * *

60.0

59.2

59.2(1)

16:00

Châu Âu

PMI sản xuất

* * * *

56.9

57.1

57.1(1)

16:00

Châu Âu

PMI dịch vụ

* * * *

55.2

54.2

54.2(1)

17:00

Châu Âu

Đơn đặt hàng công nghiệp mới

* * * *

2.1%

2.3%

1.4%

THỨ BA - 25/01/2011

1:00

Anh

Bài phát biều của thành viên MPC Sentence

 

 

 

 

6:00

Úc

Chỉ số hàng đầu CB (t/t)

* * * *

0.3%

 

0.6%

7:30

Úc

CPI (q/q)

* * * * *

0.4%

0.7%

0.7%

10:29

Nhật

Chính sách tiền tệ

* * * * *

 

 

 

10:29

Nhật

Thông báo lãi suất

* * * * *

<0.10%

<0.10%

<0.10%

14:00

Thuỵ Sỹ

Chỉ số tiêu dùng UBS (t/t)

* * * *

1.84

 

1.62(1)

14:00

Châu Âu

Khảo sát môi trường tiêu dùng GfK tại Đức

* * * *

5.7

5.5

5.5(1)

14:12

Nhật

Cuộc họp báo của BOJ

* * * * *

 

 

 

14:45

Châu Âu

Chi tiêu tiêu dùng Pháp (t/t)

* * * *

0.6%

0.4%

2.7%(1)

16:30

Anh

Ước tính GDP (q/q)

* * * * *