Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 23/08/2010 - 27/08/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày
23/08/2010 đến 27/08/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 23/08/2010

14:00

Châu Âu

Chỉ số PMI sản xuất của Pháp

* * * *

54.7

53.3

53.9

14:00

Châu Âu

Chỉ số PMI dịch vụ của Pháp

* * * *

59.9

60.7

61.1

14:30

Châu Âu

Chỉ số PMI sản xuất của Đức

* * * *

58.2

60.9

61.2

14:30

Châu Âu

Chỉ số PMI dịch vụ của Đức

* * * *

58.5

56.3

56.5

15:00

Châu Âu

Chỉ số PMI sản xuất

* * * *

55.0

56.3

56.7

15:00

Châu Âu

Chỉ số PMI dịch vụ

* * * *

55.6

55.6

55.8

21:00

Châu Âu

Niềm tin tiêu dùng

* * *

-12

-13

-14

21:30

Mỹ

Bài phát biểu của Hoenig

* * * *

 

 

 

THỨ BA - 24/08/2010

13:00

Châu Âu

GDP quý 2 của Đức

* * *

2.2%

2.2%

2.2%

15:30

Anh

Lượng nhà vay thế chấp được thông qua BBA

* * * *

33.7K

36.3K

34.8K

16:00

Châu Âu

Số đơn đặt hàng công nghiệp mới (T)

* * * *

2.5%

1.6%

4.1%

19:30

Canada

Doanh số bán lẻ lõi (T)

* * * * *

-0.5%

0.1%

-0.3%

19:30

Canada

Doanh số bán lẻ (T)

* * * *

0.1%

0.4%

-0.4%

21:00

Mỹ

Doanh số bán nhà cũ

* * * * *

3.83M

4.66M

5.37M

21:00

Mỹ

Chỉ số sản xuất của ban Richmond

* * *

11

14

16

23:30

Canada

Bài phát biểu của Murray

* * * *

 

 

 

THỨ TƯ - 25/08/2010

6:50

Nhật

Cán cân thương mại

* * * *

0.61T

0.47T

0.51T

15:00

Châu Âu

Chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh tại Đức

* * * * *

106.7

105.8