Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 20/09/2010 - 24/09/2010

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 20/09/2010

6:00

Nhật

Nghỉ lễ

 

 

 

 

6:01

Anh

Giá nhà toàn quốc Rightmove (T)

* * * *

-1.1%

 

-1.7%

10:30

Úc

Phát biểu của quan chức RBA

* * * * *

 

 

 

15:00

Châu Âu

Cán cân thương mại Ý

* * *

1.75B

-1.37B

-3.06B

15:30

Anh

Lượng nhà vay thế chấp được thông qua (T)

* * * *

45K

46K

47K

15:30

Anh

Cung tiền M4 (T)

* * *

-0.2%

0.3%

0.4%

19:30

Canada

Giao dịch chứng khoán của GDT nước ngoài

* * * *

5.48B

8.11B

5.39B

19:30

Canada

Doanh số bán buôn (T)

* * * *

-0.1%

0.6%

-0.3%

21:00

Mỹ

Chỉ só thị trường nhà đất NAHB

* * *

13

14

13

THỨ BA - 21/09/2010

8:30

Úc

Kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ

* * * * *

 

 

 

10:00

Newzealand

Tín dụng tiêu dùng

* * *

2.0%

 

2.7%

13:15

Thuỵ Sỹ

Cán cân thương mại

* * * *

0.57B

1.97B

2.89B

15:30

Anh

Vay ròng của khu vực công

* * * * *

15.3B

12.2B

3.2B

18:00

Canada

CPI hạt nhân (T)

* * * * *

0.1%

0.2%

-0.1%

18:00

Canada

CPI (T)

* * * *

-0.1%

0.0%

0.5%

19:30

Mỹ

Lượng nhà được cấp phép xây dựng

* * * * *

0.57M

0.56M

0.56M

19:30

Mỹ

Lượng nhà đang xây

* * * *

0.60M

0.55M

0.55M