Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 18/07/2011 - 22/07/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 18/07/2011

20:00

Mỹ

Dòng vốn dài hạn ròng TIC

****

23.6B

48.4B

30.6B

21:00

Mỹ

Chỉ số thị trường nhà NAHB

**

15

15

13

THỨ BA - 19/07/2011

8:30

Úc

Biên bản họp chính sách tiền tệ

****

 

 

 

16:00

Châu Âu

Niềm tin kinh tế Zew của Đức

****

 

-11.8

-9.0

16:00

Châu Âu

Niềm tin kinh tế Zew

***

 

-7.4

-5.9

19:30

Canada

Chỉ số chỉ dẩn kinh tế

***

 

1.0%

1.0%

19:30

Mỹ

Giấy phép xây dựng

****

 

0.61M

0.61M

19:30

Mỹ

Số nhà khởi công

***

 

0.58M

0.56M

20:00

Canada

Báo cáo lãi suất BOC

****

 

 

 

20:00

Canada

Lãi suất vay qua đêm

****

 

1.0%

1.0%

THỨ TƯ - 20/07/2011

13:00

Châu Âu

PPI Đức m/m

***

 

0.1%

0.0%

15:30

Anh

Biên bản họp MPC

****

 

2-0-7

2-0-7

19:30

Canada

Doanh số bán sỉ

***

 

0.2%

-0.1%

21:00

Châu Âu

Niềm tin tiêu dùng

**

 

-10

-10

21:00

Mỹ

Doanh số bán nhà cũ

****

 

4.93M

4.81M

21:30

Canada

Báo cáo chính sách tiền tệ BOC

****

 

 

 

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu thô

***

 

 

-3.1M

22:15

Canada

BOC họp

****

 

 

 

THỨ NĂM - 21/07/2011

6:01

Anh

Niềm tin tiêu dùng Nationwide

***

 

51

55

6:50

Nhật

Cán cân thương mại

***

 

-0.25T

-0.47T

8:30

Úc

Niềm tin kinh doanh quý NAB

***

 

 

11

9:30

Trung Quốc

PMI sản xuất

***

 

 

50.1

13:00

Thụy Sỹ

Cán cân thương mại