Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 16/05/2011 - 20/05/2011

 

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

 

THỨ HAI - 16/05/2011

 

6:01

Anh

Chỉ số giá nhà đất Rightmove (t/t)

* * * *

1.3%

 

1.7%

 

6:50

Nhật

Đơn đặt hàng máy móc lõi (t/t)

* * * *

2.9%

-9.7%

-1.9%(1)

 

6:50

Nhật

CGPI (n/n)

* * *

2.5%

2.1%

2.0%

 

8:30

Úc

Cho thuê mua nhà (t/t)

* * * * *

-1.5%

2.3%

-4.7%(1)

 

8:30

Úc

Doanh số bán ô tô mới (t/t)

* * * *

-3.5%

 

3.9%(1)

 

12:00

Nhật

Niềm tin hộ gia đình

* * *

33.1

37.3

38.6

 

15:00

Châu Âu

Cán cân thương mại Ý

* * *

-3.94B

-2.29B

-3.64B(1)

 

16:00

Châu Âu

CPI (n/n)

* * * *

2.8%

2.8%

2.8%

 

16:00

Châu Âu

CPI lõi (n/n)

* * * *

1.6%

1.5%

1.3%

 

16:00

Châu Âu

Cán cân thương mại

* * *

-0.9B

1.7B

-2.1B(1)

 

19:30

Canada

Doanh số sản xuất (t/t)

* * * *

1.9%

1.6%

-1.8%(1)

 

19:30

Mỹ

Chỉ số sản xuất bang New York

* * * *

11.9

20.7

21.7

 

20:00

Mỹ

Bài phát biểu của chủ tịch Fed, Ben Bernanke

* * * * *

 

 

 

 

20:00

Mỹ

Giao dịch TIC dài hạn

* * * * *

24.0B

57.7B

27.2B(1)

 

21:00

Mỹ

Khảo sát thị trường nhà đất NAHB

* * *

16

17

16

 

23:45

Canada

Bài phát biểu của thống đốc BOC, Carney

* * * *

 

 

 

 

THỨ BA - 17/05/2011

 

8:30

Úc

Biên bản họp bàn chính sách tiền tệ

* * * * *

 

 

 

 

Cả ngày

Châu Âu

Cuộc họp ECOFIN

* * * *

 

 

 

 

15:30

Anh

CPI (n/n)

* * * * *

4.5%

4.1%

4.0%

 

15:30

Anh

RPI (n/n)