Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 14/02/2011 - 18/02/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 14/02/2011

0:00

Châu Âu

Bài phát biểu của thống đốc ECB Trichet

* * * *

 

 

 

6:50

Nhật

Ước tính GDP (q/q)

* * * * *

-0.3%

-0.5%

0.8%(1)

7:30

Úc

Cho vay mua nhà (t/t)

* * * * *

2.1%

1.8%

2.5%

Chờ đợi

Trung Quốc

Cán cân thương mại

* * * * *

6.5B

10.3B

13.1B

17:00

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp (t/t)

* * * *

-0.1%

-0.1%

1.4%(1)

20:30

Canada

Doanh số bán ô tô mới (t/t)

* * *

-4.8%

 

0.3%

22:00

Mỹ

Bài phát biểu của thành viên FOMC Dudley

* * *

 

 

 

THỨ BA - 15/02/2011

7:30

Úc

Cuộc họp bàn chính sách tiền tệ

* * * * *

 

 

 

9:00

Trung Quốc

CPI (n/n)

* * * * *

4.9%

5.3%

4.6%

9:00

Trung Quốc

PPI (n/n)

* * * *

6.6%

6.1%

5.9%

Chờ đợi

Nhật

Biên bản chính sách tiền tệ

* * * * *

 

 

 

10:37

Nhật

Thông báo lãi suất

* * * * *

<0.10%

<0.10%

<0.10%

10:37

Nhật

Cuộc họp báo cáo BOJ

* * * * *

 

 

 

11:30

Nhật

Sản lượng công nghiệp

* * *

3.3%

3.1%

3.1%

13:30

Châu Âu

Ước tính GDP Pháp (q/q)

* * *

0.3%

0.6%

0.3%(1)

13:59

Trung Quốc

Các khoản vay nợ mới

* * * *

1040B

1201B

481B