Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 09/05/2011 - 13/05/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 09/05/2011

6:50

Nhật

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ

* * * *

 

 

 

8:30

Úc

Quảng cáo việc làm ANZ (t/t)

* * * *

1.0%

 

1.3%

13:00

Châu Âu

Cán cân thương mại Đức

* * *

15.2B

12.5B

11.2B(1)

15:30

Châu Âu

Chỉ số niềm tin nhà đầu tư

* * *

10.9

14.3

14.2

19:15

Canada

Số nhà khởi công xây dựng

* * * * *

179K

183K

185K(1)

THỨ BA - 10/05/2011

6:01

Anh

Doanh số bán lẻ BRC (n/n)

* * * *

5.2%

 

-3.5%

6:01

Anh

Giá nhà RICS

* * * *

-21%

-22%

-23%

8:30

Úc

Cán cân thương mại

* * * * *

1.74B

0.49B

-0.09B(1)

10:01

Trung Quốc

Cán cân thương mại

* * * * *

11.4B

3.3B

0.1B

12:45

Thuỵ Sĩ

Môi trường tiêu dùng SECO

* * * *

-1

10

10

13:45

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp Pháp (t/t)

* * * *

-0.9%

0.5%

0.5%(1)

14:15

Thuỵ Sĩ

CPI (t/t)

* * * *

0.1%

0.5%

0.6%

15:00

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp Ý (t/t)

* * *

0.4%

0.6%

1.5%(1)

16:00

Úc

Báo cáo ngân sách thường niên

* * * * *

 

 

 

19:30

Mỹ

Giá cả nhập khẩu (t/t)

* * * *

2.2%

1.8%

2.6%(1)

20:30

Mỹ

Bài phát biểu của thành viên FOMC, Duke

* * *

 

 

 

21:00

Mỹ

Niềm tin kinh tế IBD/TIPP

* * *

42.8

41.5

40.8

21:00

Mỹ

Dự trữ hàng hoá

* * *

1.1%

1.0%

1.0%

THỨ TƯ - 11/05/2011

8:59

Trung Quốc

Cho vay mới

* * * *

740B

703B

679B

8:59

Trung Quốc

Cung tiền M2 (n/n)

* * *

15.3%

16.7%

16.6%

9:00

Trung Quốc

CPI (n/n)

* * * * *

5.3%

5.3%

5.4%

9:00

Trung Quốc

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng

* * * *

25.4%

24.9%

25.0%

9:00

Trung Quốc

Sản lượng công nghiệp (n/n)

* * * *

13.4%

14.5%

14.8%

9:00

Trung Quốc

Cuộc họp bàn của NBS