Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 06/12/2010 - 10/12/2010

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 06/12/2010

7:00

Mỹ

Bài phát biểu của chủ tịch Fed Ben Bernanke

* * * * *

 

 

 

7:30

Úc

Giới thiệu việc làm ANZ (T)

* * * * *

2.9%

 

0.7%(1)

16:30

Châu Âu

Niềm tin nhà đầu tư

* * *

9.7

13.2

14.0

20:30

Canada

Lượng nhà được cấp phép xây dựng (T)

* * * * *

-6.5%

-2.9%

14.9%(1)

22:00

Canada

PMI Ivey

* * * * *

57.5

56.4

56.7

THỨ BA - 07/12/2010

5:30

Úc

Chỉ số xây dựng AIG

* * *

42.2

 

44.0

7:01

Anh

Doanh số bán lẻ BRC (N)

* * * *

0.7%

 

0.8%

10:30

Úc

Thông báo lãi suất

* * * * *

4.75%

4.75%

4.75%

10:30

Úc

Biên bản lãi suất RBA

* * * * *

 

 

 

12:00

Nhật

Chỉ số hàng đầu

* * *

97.2%

97.6%

98.6%(1)

13:45

Thuỵ Sỹ

Tỷ lệ thất nghiệp

* * *

3.6%

3.6%

3.6%

16:30

Anh

Sản lượng sản xuất (T)

* * * * *

0.6%

0.4%

0.2%(1)

16:30

Anh

Sản lượng công nghiệp (T)

* * *

-0.2%

0.3%

0.4%

18:00

Châu Âu

Đơn đặt hàng nhà máy Đức (T)

* * * *

1.6%

1.9%

-4.0%

21:00

Canada

Biên bản lãi suất BOC

* * * * *

 

 

 

21:00

Canada

Thông báo lãi suất

* * * * *

1.00%

1.00%

1.00%

Chờ đợi

Châu Âu

Cuộc họp ECOFIN

* * * *

 

 

 

Chờ đợi

Anh

Ước tính GDP của NIESR

* * * *

0.6%

 

0.5%