Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 02/05/2011 - 06/05/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 02/05/2011

6:30

Úc

Giá nhà toàn quốc Rightmove (t/t)

* * *

48.4

47.9

Cả ngày

Trung Quốc

Nghỉ lễ

8:30

Úc

Giá nhà toàn quốc (q/q)

* * * *

-1.7%

-0.3%

0.8%(1)

8:30

Nhật

Thu nhập bình quân (n/n)

* * * *

-0.4%

-0.1%

0.3%

10:35

Mỹ

Bài phát biểu của tổng thống Obama

* * *

Cả ngày

Thuỵ Sĩ

Nghỉ lễ

Cả ngày

Châu Âu

Pháp nghỉ lễ

Cả ngày

Châu Âu

Ý nghỉ lễ

13:30

Úc

Giá cả hàng hoá (n/n)

* * * *

32.3%

42.2%(1)

Cả ngày

Anh

Nghỉ lễ

14:15

Thuỵ Sĩ

Doanh số bán lẻ (n/n)

* * * * *

-0.2%

2.3%

1.8%(1)

14:30

Thuỵ Sĩ

SVME PMI

* * * *

58.4

58.8

59.3

15:00

Châu Âu

PMI sản xuất

* * *

58.0

57.7

57.7

16:00

Châu Âu

Bài phát biểu của thống đốc ECB, Trichet

* * * *

19:30

Canada

RMPI (t/t)

* * * *

5.7%

1.9%

2.1%(1)

19:30

Canada

IPPI (t/t)

* * *

0.9%

0.9%

0.9%(1)

20:00

Anh

Bài phát biểu của thống đốc BOE, King

* * * * *

21:00

Mỹ

ISM khu vực sản xuất

* * * * *

60.4

59.9

61.2

21:00

Mỹ

Chi phí xây dựng (t/t)

* * *

1.4%

0.4%

-2.4%(1)

THỨ BA - 03/05/2011

Cả ngày

Nhật

Nghỉ lễ

11:30

Úc

Thông báo lãi suất

* * * * *

4.75%

4.75%

4.75%

11:30

Úc

Biên bản họp lãi suất của RBA

* * * * *

15:30

Anh

PMI khu vực sản xuất

* * * * *

54.6

57.0

56.7(1)

16:00

Châu Âu