Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 31/12/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 31/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

Cả ngày

Châu âu

Nghỉ lễ ngân hàng Đức

 

 

 

Cả ngày

Châu âu

Nghỉ lễ ngân hàng Ý

 

 

 

14:00

Anh

Giá nhà toàn quốc (T)

* * * *

0.4%

0.5%

16:30

Anh

Báo cáo điều kiện tín dụng của BOE

* * * *

 

 

20:30

Mỹ

Số người thất nghiệp

* * * * *

460K

452K

22:30

Mỹ

Dự trữ khí đốt tự nhiên

* * *

-143B

-166B