Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 30/12/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 30/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

16:00

Châu âu

Mức cung tiền M3 (N)

* * * *

0.4%

0.3%

16:00

Châu âu

Cho vay cá nhân (N)

* * *

-0.8%

-0.8%

17:30

Thụy sỹ

Chỉ báo nền kinh tế của KOF

* * * * *

1.7

1.6

21:45

Mỹ

PMI Chicago

* * * * *

55.2

56.1

22:30

Mỹ

Dự trữ dầu

* * * *

-1.7M

-4.9M