Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 30/10/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 30/10/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

14:00

Châu âu

Doanh số bán lẻ_Đức

* * * *

0.8%

-1.5%

14:00

Anh

Giá nhà toàn quốc

* * * * *

0.7%

0.9%

17:00

Châu âu

CPI tạm tính (N)

* * * *

-0.1%

-0.3%

17:00

Châu âu

Tỷ lệ thất nghiệp

* * * *

9.7%

9.6%

17:00

Châu âu

CPI khảo sát (T)_Ý

* * *

0.1%

-0.2%

19:30

Canada

GDP (T)

* * * * *

0.1%

0.0%

19:30

Mỹ

Chỉ số PCE cơ bản (T)

* * * *

0.2%

0.1%

19:30

Mỹ

Chỉ số giá việc làm (Q)

* * * *

0.4%

0.4%

19:30

Mỹ

Chi tiêu cá nhân (T)

* * * *

-0.4%

1.3%

19:30

Mỹ

Thu thập cá nhân (T)

* * *

0.1%

0.2%

20:45

Mỹ

PMI bang Chicago

* * * *

48.8

46.1

20:55

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng kỳ vọng (ĐH_Michigan)

* * * *

70.1

69.4

20:55

Mỹ

Lạm phát kỳ vọng (ĐH_Michigan)

* * *

 

2.8%