Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 30/07/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 30/07/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

6:01

Anh

Niềm tin tiêu dùng GFK

* * * *

-21

-19

6:15

Nhật

PMI khu vực sản xuất

* * *

 

53.9

6:30

Nhật

Tiêu dùng của hộ gia đình (N)

* * * *

-0.7%

-0.7%

6:30

Nhật

CPI hạt nhân tại Tokyo (N)

* * * *

-1.2%

-1.3%

6:30

Nhật

CPI hạt nhân của quốc gia (N)

* * *

-1%

-1.2%

6:50

Nhật

Tỷ lệ thất nghiệp

* * *

5.2%

5.2%

6:50

Nhật

Sản lượng công nghiệp (T)

* * * *

0.2%

0.1%

8:30

Úc

Tín dụng khu vực tư (T)

* * * *

0.4%

0.5%

12:00

Nhật

Lượng nhà đang xây (N)

* * *

1.7%

-4.6%

13:00

Châu Âu

Doanh số bán lẻ tại Đức (T)

* * * *

0.0%

0.4%

16:00

Châu Âu

Dự báo CPI (N)

* * * *

1.8%

1.4%

16:00

Châu Âu

Tỷ lệ thất nghiệp

* * * *

10%

10%

16:00

Châu Âu

CPI Ý (T)

* * *

0.2%

0.0%

17:00

Châu Âu

Tỷ lệ thất nghiệp tại Ý

* * *

8.8%

8.7%

19:30

Canada

GDP (T)

* * * * *

0.1%

0/-%

19:30

Mỹ

GDP (Q)

* * * * *

2.5%

2.7%

19:30

Mỹ

Chỉ số giá cả và hàng hoá bao gồm trong GDP (Q)

* * * *

1.1%

1.1%

19:30

Mỹ

Chi phí lao động (Q)

* * * *

0.5%

0.6%

20:45

Mỹ

Chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất Chicago

* * * *

56.1

59.1

20:45

Mỹ

Chỉ số niềm tin tiêu dùng

* * * *

67.5

66.5