Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 29/9/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 29/9/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

13:00

Châu âu

Giá nhập khẩu (T)_Đức

* * *

0.7%

-0.9%

15:30

Anh

Tài khoản vãng lai

* * * * *

-7.7B

-8.5B

15:30

Anh

GDP Quý II

* * *

-0.6%

-0.7%

15:30

Anh

Cho vay ròng cá nhân (T)

* * * *

0.3B

-0.6B

15:30

Anh

Chấp thuận cho vay thế chấp

* * * *

51K

50K

16:00

Châu âu

Niềm tin tiêu dùng

* * *

-21

-22

17:00

Anh

CBI doanh số bán lẻ

* * *

-15

-16

20:00

Mỹ

Chỉ số giá nhà tổng hợp S&P/CS (N)

* * * *

-14.3%

-15.4%

21:00

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng CB

* * * * *

57

54