Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 18/11/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 18/11/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

15:40

Châu âu

Phát biểu của chủ tịch ECB_Trichet

* * * *

 

 

16:00

Châu âu

Tài khoản vãng lai

* * * *

0.6B

-1.3B

16:30

Anh

Cuộc họp của MPC

* * * * *

0-0-9

0-0-9

18:00

Anh

Kỳ vọng đơn hàng công nghiệp CBI

* * * *

-47.0

-51.0

19:00

Canada

CPI hạt nhân

* * * * *

0.0%