Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 12/11/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 12/11/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

16:00

Châu âu

Bản tin hàng tháng của ECB

* * * *

 

 

17:00

Thụy Sỹ

Kỳ vọng kinh tế ZEW

* * * *

 

65.0