Thông tin kinh tế quan trọng trong ngày 31/08/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

8:30

Úc

Tín dụng khu vực tư nhân (Q)

* * * *

0.2%

0.1%

8:30

Úc

Lợi nhuận hoạt động doanh nghiệp (Q)

* * *

-4.4%

-7.2%

8:30

Nhật

Thu nhập bình quân (N)

* * * *

-6.3%

-7.0%

12:00

Nhật

Lượng nhà khởi công (N)

* * *

-30.3%

-32.4%

12:30

Nhật

Phát biểu của Shirakawa

* * * *

 

 

Cả ngày

Anh

Nghỉ lễ

 

 

 

15:00

Châu Âu

Doanh số bán lẻ (T)_Ý

* * *

0.2%

0.0%

16:00

Châu Âu

CPI khảo sát (Y)

* * * *

-0.4%

-0.7%

16:00

Châu Âu

CPI tạm tính (T)_ Ý

* * *

0.2%

0.0%

19:30

Canada

GDP (T)

* * * * *

0.2%

-0.5%

20:45

Mỹ

PMI bang Chicago

* * * *

47.4

43.4