Lịch công bố thông tin ngày 03/06/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 03/06/2009(Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

15:00

Châu Âu

PMI khu vực dịch vụ

****

44.7

44.7