Giá vàng điều chỉnh - Chiến lược giao dịch

Giá vàng đang trong quá trình hình thành sóng điều chỉnh B của giai đoạn điều chỉnh lớn hơn với dự báo sẽ tạo ra mô hình Triangle. Như vậy khả năng giá vàng sẽ chạy trong biên độ 928 – 942 trong 2 ngày giao dịch cuối tuần là khá lớn.

Chiến lược cho giai đoạn giá điều chỉnh lần này sẽ là mua vào trong vùng 928 – 930. Mục tiêu 940 – 942. Dừng lỗ dưới 923.

Bán ra trong vùng 940 – 942. Mục tiêu 930 – 932. Dừng lỗ các trạng thái khi giá vàng vượt 945.

Chiến lược sẽ tiếp tục được cập nhật.

                                                                        Phạm Tự Quốc Minh    

                                                            Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ