Giá vàng - Cập nhật xu hướng

Trong bài phân tích buổi sáng chúng tôi đã đề cập đến việc giá vàng đang trong quá trình hoàn tất giai đoạn 3 nhỏ. Hiện tại chúng tôi dự báo giai đoạn 3 nhỏ này sẽ bao gồm 5 giai đoạn với mục tiêu có thể lên đến 1021 USD/oz. Sau khi tăng mạnh vào đầu phiên giao dịch châu Âu, giá của thứ kim loại quí này đang điều chỉnh để hoàn tất giai đoạn thứ 4 (được biểu biễn bằng màu vàng trên đồ thị) để có thể tiếp tục bứt phá tiến về mức 1021 USD/oz trong phiên giao dịch tối nay.

 

Chúng tôi vẫn khuyến kích các lệnh mua vàng.

 

Phạm Tự Quốc Minh

Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank