Chiến lược kinh doanh phiên Âu, Mỹ

Chiến lược:

 

Mua vào: quanh mức 990

Mục tiêu: 1000

Dừng lỗ:985

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank