CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 27/12/2013

Các mức hỗ trợ:          1155 – 1167 – 1187

Các mức kháng cự:     1215 – 1227 – 1245

Giá hiện tại:                            1213.28

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1215 USD/oz với mục tiêu 1187 – 1167 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1215 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1227  & 1245 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx