CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 26/09/2013

Các mức hỗ trợ:          1291 – 1306 – 1320

Các mức kháng cự:     1346 – 1358 – 1375

Giá hiện tại:                            1330.2

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1320 USD/oz với mục tiêu 1346 – 1358 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1320 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1306  & 1291 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx