CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 26/02/2013

Các mức hỗ trợ:          1570 – 1574 – 1584

Các mức kháng cự:     1598 – 1608 – 1619

Giá hiện tại:                            1593.1

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1584 USD/oz với mục tiêu 1598 – 1608 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1584 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1574 & 1570 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx