CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 24/09/2013

Các mức hỗ trợ:          1272 – 1291 – 1307

Các mức kháng cự:     1332 – 1346 – 1358

Giá hiện tại:                            1320.3

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1332 USD/oz với mục tiêu 1307 – 1291 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1332 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1346  & 1358 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx