CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 22/04/2014

Các mức hỗ trợ:          1254 – 1262 – 1277

Các mức kháng cự:     1307 – 1314 – 1324

Giá hiện tại:                            1286

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1307 USD/oz với mục tiêu 1277 – 1262 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1307 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1314 & 1324 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx