CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 20/02/2013

Các mức hỗ trợ:          1580.00 – 1589.00 – 1598.00                                                     

Các mức kháng cự:     1629.00 – 1640.00 – 1654.00

Giá hiện tại:                            1607.14

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1629.00 USD/oz với mục tiêu 1598.00 – 1589.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1629.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1640.00 & 1654.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx