CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 19/02/2014

Các mức hỗ trợ:          1286 – 1297 – 1307

Các mức kháng cự:     1332 – 1346 – 1360

Giá hiện tại:                            1316

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1307 USD/oz với mục tiêu 1332 – 1346 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1307 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1297  & 1286 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx