CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 03/04/2014

Các mức hỗ trợ:          1265 – 1272 – 1277

Các mức kháng cự:     1299 – 1305 – 1316

Giá hiện tại:                            1382

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1277 USD/oz với mục tiêu 1299 – 1305 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1277 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1272  & 1265 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx