CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 01/03/2013

 

Các mức hỗ trợ:          1554 – 1563 – 1570

Các mức kháng cự:     1592 – 1603 – 1617

Giá hiện tại:                            1580.4

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1592 USD/oz với mục tiêu 1570 – 1563 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1592 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1603 & 1617 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx