CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Mô hình nến giảm giá đang xuất hiện trên đồ thị 4H của chúng tôi chỉ ra rằng, vàng đã hoàn tất sóng thứ 5 của mô hình IM mở rộng. Do đó, quá trình giảm giá có thể xuất hiện trong ngày theo mô hình A - B - C. Hỗ trợ cho quan điểm này còn có các chỉ báo xung lượng.

Phạm vi giao động trong tuần nằm trong vùng hỗ trợ 1102.00 USD/oz và mức kháng cự 1144.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1125.00, 1122.00, 1117.00, 1111.00, 1109.00

Các mức kháng cự : 1132.00, 1137.00, 1140.00, 1142.00, 1144.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng khi vàng phá vỡ 1128 USD/oz, nhằm mục tiêu 1109.00 USD/oz và dừng lỗ trên 1144.00 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold