CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Trên đồ thị 4H, giá vàng đã hoàn thành một cấu trúc sóng tăng trong ngắn hạn bắt đầu từ 1026.00 USD/oz. Do đó, trong ngày Oilngold kỳ vọng một sự dịch chuyển theo xu hướng xuống theo sóng điều chỉnh A – B – C, mục tiêu 1075.00 – 1069.00. Các chỉ báo AROON, OSMA và RSI 9 cũng ủng hộ cho nhận định trên.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1034.00 USD và mức kháng cự 1155.00 USD.

Các mức hỗ trợ:          1095.00, 1092.00, 1085.00, 1080.00, 1076.00

Các mức kháng cự:     1107.00, 1111.00, 1116.00, 1119.00, 1123.00

Chiến lược giao dịch: Dựa trên đồ thị và giải thích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng quanh mức 1100.00, mục tiêu 1085.00 và dừng lỗ tại 1112.00.

 

Lược dịch

Theo oilngold