CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 31/01/2012

Các mức hỗ trợ:                      1680.00 – 1703.00 – 1713.00

Các mức kháng cự:                 1748.00 – 1760.00 – 1775.00

Giá hiện tại:                            1736.90

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1713.00 USD/oz với mục tiêu 1748.00 – 1760.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1613.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1703.00 – 1680.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx