CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 30/11/2011

Các mức hỗ trợ:                      1685.00 – 1696.00 – 1702.00

Các mức kháng cự:                 1726.00 – 1735.00 – 1750.00

Giá hiện tại:                            1719.33

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1702.00 USD/oz với mục tiêu 1726.00 – 1735.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1702.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1696.00 – 1685.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx