CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 30/09/2011

Các mức hỗ trợ:                      1560.00 – 1585.00 – 1604.00

Các mức kháng cự:                 1653.00 – 1670.00 – 1690.00

Giá hiện tại:                            1624.16

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1653.00 USD/oz với mục tiêu 1604.00 – 1585.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1653.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1670.00 – 1690.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx