CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 28/02/2012

Các mức hỗ trợ:                      1736.00 – 1750.00 – 1760.00

Các mức kháng cự:                 1785.00 – 1790.00 – 1800.00

Giá hiện tại:                            1773.15

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1760.00 USD/oz với mục tiêu 1785.00 – 1790.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1760.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1750.00 – 1736.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx