CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 27/03/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1642.00 – 1655.00 – 1669.00                                                     

Các mức kháng cự:             1705.00 – 1713.00 – 1725.00

Giá hiện tại:                            1688.5

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1669.00 USD/oz với mục tiêu 1705.00 – 1713.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1669.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1655.00 & 1642.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx