CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 26/07/2011

Các mức hỗ trợ:                      1583.00 – 1593.00 – 1600.00

Các mức kháng cự:                 1635.00 – 1648.00 – 1678.00

Giá hiện tại:                            1615.07

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1600.00 USD/oz với mục tiêu 1635.00 – 1648.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1600.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1593.00 – 1583.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx