CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 25/01/2011

Các mức hỗ trợ:                     1310.00 – 1320.00 – 1330.00

Các mức kháng cự:                1350.00 – 1358.00 – 1368.00

Giá hiện tại:                           1332.97

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1350.00 USD/oz với mục tiêu 1330.00 – 1320.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1350.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1358.00 – 1368.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx