CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 24/11/2011

Các mức hỗ trợ:                      1630.00 – 1667.00 – 1676.00

Các mức kháng cự:                 1712.00 – 1725.00 – 1735.00

Giá hiện tại:                            1694.27

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1712.00 USD/oz với mục tiêu 1676.00 – 1667.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1712.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1725.00 – 1735.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx