CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 24/06/2011

Các mức hỗ trợ:                      1490.00 – 1500.00 – 1511.00

Các mức kháng cự:                 1535.15 – 1541.00 – 1547.00

Giá hiện tại:                            1523.20

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1535.15 USD/oz với mục tiêu 1511.00 – 1500.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1535.15 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1541.00 – 1547.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx