CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 21/06/2011

Các mức hỗ trợ:                      1526.00 – 1530.00 – 1534.00

Các mức kháng cự:                 1547.00 – 1550.00 – 1554.00

Giá hiện tại:                            1542.36

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1534.00 USD/oz với mục tiêu 1547.00 – 1550.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1534.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1530.00 – 1526.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx