CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 20/05/2011

Các mức hỗ trợ:                      1462.50 – 1472.00 – 1488.00

 

Các mức kháng cự:                 1501.00 – 1516.00 – 1527.00

Giá hiện tại:                            1496.86

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1501.00 USD/oz với mục tiêu 1488.00 – 1472.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1501.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1516.00 – 1527.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx