CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 20/03/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1625.00 – 1640.00 – 1652.00                                                     

Các mức kháng cự:             1674.00 – 1682.00 – 1696.00

Giá hiện tại:                            1656.6

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1652.00 USD/oz với mục tiêu 1674.00 – 1682.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1652.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1640.00 & 1625.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx